Privatlån direkt
Lånebelopp 150 000 kr
 
Återbetalningstid 7 år
 
2330 kr/mån
En sökande
2330 kr/mån
Med medsökande
2301 kr/mån

Exempelränta 5,3%. Ex.: 70 000 kr på 15 år. Effektiv ränta 6,54 %. Tot. belopp 108 346 kr. Kostn./mån 600 kr. Startavg. 495 kr. Avikostn. 35 kr/mån. Genom att skicka in ansökan godkänner användaravtalet

Säkert & Enkelt

Vanliga frågor


Vilken ränta får jag?

Räntan är individuell och bestäms av dina förutsättningar. Först sedan du gjort en ansökan och en kreditprövning genomförts kan vi ge dig besked om vilken ränta du får.


Hur stor blir min månadskostnad?

Månadskostnaden påverkas av vilken ränta du får, ditt lånebelopp och vilken återbetalningstid du väljer. Månadsbeloppet kan du få besked om först efter du gjort en låneansökan och kreditprövning genomförts. Du kan dock se exempel på vad din månadskostnad kan bli genom att använda vår lånekalkylator
 

Vilka är kraven för att få låna?

Vi samarbetar med ett par olika långivare som kan bevilja lån trots betalningsanmärkningar. Äger du en villa eller bostadsrätt kan du ansöka om lån upp till 200 000 kronor. Skulle du däremot inte äga ett boende går det bra att ensam ansöka om lån upp till 125 000 kronor samt upp till 150 000 kronor om du har en medsökande.
 

Kan jag låna trots att jag har betalningsanmärkningar eller skuld hos kronofogden?

Har du skulder hos kronofogden kan vi dock inte hjälpa dig med ett privatlån. Däremot finns det möjlighet att vi kan hjälpa dig hitta rätt bolån om du äger en fastighet och har fastigheten som säkerhet för lånet.
 

Vad är en medsökande?

Medsökande kallas den person som kan teckna lånet tillsammans med huvudsökande. Båda blir solidariskt betalningsansvariga för hela lånebeloppet. En medsökande kan vara make, maka eller sambo. Ibland kan även en person som inte ingår i hushållet godkännas som medsökande.
 

Hur gör jag en ansökan?

Fyll i låneansökan direkt på webben eller ring vår kundservice för att prata med en lånehandläggare. Inom några minuter har vi grunduppgifterna för att kunna hjälpa dig hitta en lånelösning.
 

Registeras en eller flera kreditupplysningar?

Det kommer enbart att registreras en kreditupplysning på dig via Upplysningscentralen (UC), även fast du kan få flera låneerbjudande. Detta är möjligt via en speciallösning med UC. Du kommer att få upplysningskopior hemskickade till dig på samtliga långivare som behandlat din låneansökan.

Obs! Dessa blir ej registrerade som kreditupplysningar hos UC. En upplysningskopia innehåller uppgift på vem som beställt upplysningen, vilken information man har tagit del av och måste skickas ut enligt lag.
 

När får jag pengarna?

Inom 3-5 bankdagar från det vi har mottagit undertecknade lånehandlingar/skuldebrev har du pengarna. Pengarna sätts in på ditt bankkonto eller betalas ut genom en utbetalningsavi.
 

Vad kan jag låna till?

Du bestämmer själv vad du vill använda pengarna till. Du kan t.ex. använda dem till en renovering, till ett bilköp eller något helt annat.
 

Vilka samarbetar ni med?

Vi samarbetar med flertalet banker och andra långivare på den svenska marknaden bland annat, AXO Finans och Lendify AB
 

Kostar det något att söka lån via Compareking?

Nej, vi tar inte betalt av dig för att hjälpa dig att hitta ett lån.
 

Kan jag lösa lånet när jag vill?

Du kan göra extra inbetalningar när som helst för att på så sätt betala av ditt lån snabbare än den återbetalningstid du valt. Du kan även lösa hela lånet när du vill utan att det kostar något extra.
Se flere tilbud under

Användaravtalet

I denna dataskyddspolicy beskrivs hur Credible Finance Sweden AB behandlar personuppgifter. Med personuppgifter avses uppgifter som kan kopplas direkt eller indirekt till dig, såsom namn, adress, telefonnummer, IP-adress och e-postadress.
Nedan förklarar vi bland annat vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det och vad vi använder dem till. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ner i detta dokument.
Dataskyddspolicyn gäller för alla som påbörjar en låneansökan via formuläret på vår webbplats.

Vilka personuppgifter som lagras och hur de används

Personuppgifter som du själv lämnar när du börjar fylla i låneansökningsformuläret:
Lånebelopp, återbetalningstid, återfinansieringssyfte, mobiltelefonnummer, e-postadress, befattning,
anställd sedan månad/år, månadsinkomst, arbetsgivare, telefonnummer, anställd t.o.m. månad/år,
civilstånd, antal barn under 18 år, typ av boendeform, adress sedan månad/år, bostadshyra, syftet med
lånet och personnummer.
En del av de personuppgifter som vi begär inhämtas från vårt dynamiska ansökningsformulär. Därigenom behöver du inte alltid uppge alla personuppgifter ovan.
Personuppgifter som Credible Finance Sweden AB samlar in på egen hand: 
IP-adress (hämtas från webbläsarsessionen)

Personuppgifter som vi samlar in från andra källor:
För- och efternamn, adress, betalningsanmärkningar, skulder till kronofogden, postnummer, ort.
Dessa uppgifter samlas även in för eventuella medsökande.
Våra källor till personuppgifter:
Kreditupplysningsföretaget UC AB. UC AB garanterar att endast en (1) kreditupplysning registreras
på dig och eventuell medsökande när vi skickar ut förfrågningar till bankpartner och låneinstitut.
De personuppgifter som vi får från dig, eller som vi samlar in, lagras i vår databas.

Syftet med behandlingen av personuppgifterna och den rättsliga grunden för den

Vi använder dina personuppgifter för följande syften:
Vi använder personuppgifterna för att behandla din låneansökan samt för att kontrollera din
kreditvärdighet. Vi kontaktar dig under ansökningsprocessens gång på telefon, e-post eller SMS.
Förutsatt att du samtycker till det skickar vi vårt nyhetsbrev till dig.

När du har registrerat din låneansökan på compareking.se, skickar Credible Finance Sweden A
ansökan vidare till sina bankpartner. Bankerna utvärderar ansökan och tar fram låneerbjudanden.
Grunden för behandlingen är samtycke. Du måste samtycka till samtliga syften för att behandlingen
ska betraktas som laglig. Det är helt upp till dig att samtycka till ett eller flera av syftena och du kan
när som helst återkalla ditt samtycke.

Vem som får tillgång till personuppgifterna
Credible Finance Sweden AB lämnar bara ut dina personuppgifter till andra verksamheter i den mån
som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen av dina personuppgifter.
Verksamheterna kan delas in i tre grupper:

Bankpartner
Credible Finance AB lämnar ut alla personuppgifter som du uppger, eller som vi själva samlar in, till
våra bankpartner. Bankerna kan bara använda dina personuppgifter för att bedöma om de ska lämna
något låneerbjudande samt för att fastställa lånevillkoren i närmare detalj. Banken är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter vid bedömning av låneansökan och
bankens behandling av dina personuppgifter kommer då att följa bankernas egna dataskyddspolicyer.
På vår webbplats finns alltid en uppdaterad lista över våra bankpartners: https://www.compareking.se
(på botten).


Andra samarbetspartner
Inom ramarna för din låneansökan kan vi lämna ut dina personuppgifter till utvalda samarbetspartner.
Dessa framgår av översikten nedan.
Centeo får e-postadresser till kunder som fått avslag hos våra ordinarie bankpartner. Centeo försöker hitta andra finansieringsmöjligheter åt kunden.
Tekniska systemleverantörer
Vi lämnar ut dina kontaktuppgifter till våra tekniska systemleverantörer. Dessa framgår av översikten nedan.
Amazon Web Services EMEA SARL är vår tekniska hostingpartner och lagrar personuppgifterna på sina servrar i Sverige,
UC AB behandlar personuppgifter för att göra kreditupplysningar.
Google, Inc. lagrar uppgifterna i samband med e-posthantering.
Salesmanago Sp.z.o.o. använder uppgifterna för att skicka e-post till dig på våra vägnar.
Twilio Inc. använder uppgifterna för att ringa till dig på våra vägnar.
Giosq.com OY. använder uppgifterna för att erbjuda chatmöjligheter samt rikta reklam till dig på våra vägnar.

Vi lämnar ut personuppgifter om vi enligt lagar eller föreskrifter måste göra det eller om det är nödvändigt inom ramarna för en rättssak.
Utöver det som nämns ovan lämnar vi inte ut några uppgifter om du inte uttryckligen samtyckt till det.
Personuppgiftsbiträdena är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal och kan inte använda dina uppgifter för egna syften, eller syften som strider mot det syfte som anges i denna dataskyddspolicy.

Rutiner för arkivering och borttagning
Credible Finance Sweden AB har rutiner för arkivering och borttagning av personuppgifter. 
Personuppgifterna lagras så länge som krävs för att uppfylla de syften som anges i punkt 2 ovan. 
Credible Finance Sweden AB lagrar i alla händelser inte personuppgifterna i mer än 6 månader, förutsatt at du inte begär att de tas bort tidigare, eller att lagen säger något annat. 
Credible Finance Sweden AB förbehåller sig rätten att avidentifiera uppgifterna så att personuppgifterna kan användas för statistiska ändamål. 
Hur vi lagrar och säkrar uppgifterna. Credible Finance Sweden AB sätter sina kunders integritet mycket högt och försäkrar att den skyddas i
enlighet med kraven i gällande lagstiftning. Dessutom försäkrar Credible Finance Sweden AB att
uppgifterna lagras på ett säkert sätt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt att de inte ska
hamna i händerna på obehöriga. Vidare försäkrar Credible Finance Sweden AB att personuppgifterna
lagras i system som har den informationssäkerhet som krävs för att tillgodose kraven på sekretess,
integritet och tillgänglighet. 

Credible Finance Sweden AB ålägger sina anställda och avtalsparter att följa de lagar, föreskrifter och
interna riktlinjer som gäller för behandlingen av personuppgifter.  Credible Finance Sweden AB har
infört organisatoriska och tekniska rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter inte kommer på
avvägar, inte oavsiktligt ändras samt att de är tillgängliga på begäran. 

Dina rättigheter som registrerad kund/klient
Som registrerad har du rätt till tillgång, rättelse, borttagning och dataportabilitet med avseende på dina
personuppgifter. Du kan även kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller motsätta
dig vissa former av behandling. 

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi lagrar om dig samt begära att få insyn i hur vi
använder dem. Kontakta vår kundtjänst om du vill begära tillgång/insyn. Du kan även kräva rättelse av
felaktiga personuppgifter; att Credible Finance Sweden AB tar bort uppgifterna samt återkalla det
samtycke du tidigare lämnat. 

Credible Finance Sweden AB tar som regel bort dina personuppgifter om du begär det, förutsatt att
inte fortsatt lagring är nödvändig för att dokumentera tillhandahållna tjänster eller fortsatt lagring på
annat sätt krävs enligt lag. 
Vidare har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter
behandlats i strid med gällande lagstiftning. 

PEP – person i politiskt utsatt ställning
Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän och deras
familjemedlemmar. Om du är en politiskt utsatt person måste du meddela detta till oss innan du
skickar in din ansökan då detta är ett krav enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) och allmänna råd om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att godkänna din låneansökan
bekräftar du att du inte är en politiskt utsatt person och även att syftet med din låneansökan inte är att
begå allvarliga brott såsom terrorism eller penningtvätt.

Kontaktuppgifter
Credible Finance Sweden AB, med organisationsnummer 559072-8308, är personuppgiftsansvarig för
de personuppgifter som samlas in i enlighet med denna dataskyddspolicy.
Du kan när som helst ställa frågor till oss om hur vi behandlar dina användaruppgifter och åberopa
ovan nämnda rättigheter genom att kontakta vår kundtjänst nedan.

E-post: kundservice@compareking.se
Kontaktformulär: https://www.compareking.se/kontakt-oss
​Adress: Credible Finance Sweden AB, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm