Privatlån direkt
Lånebelopp 150 000 kr
 
Återbetalningstid 7 år
 
2330 kr/mån
En sökande
2330 kr/mån
Med medsökande
2301 kr/mån

Exempelränta 5,3%. Ex.: 70 000 kr på 15 år. Effektiv ränta 6,54 %. Tot. belopp 108 346 kr. Kostn./mån 600 kr. Startavg. 495 kr. Avikostn. 35 kr/mån. Genom att skicka in ansökan godkänner användaravtalet

Säkert & Enkelt

Samla lån och krediter

Nu kan du enkelt samla alla dina dyra lån och krediter i ett större lån med en lägre ränta. Genom Compareking kan du enkelt ta ett lån från 5000 kr upp till 500 000 kr. Det går snabbt och enkelt att söka om ett lån som är helt utan förpliktelser. Om du har behov av att ta ett lån så behöver du bara fylla i en enkel ansökan genom vårt formulär på nätet.

Vi hjälper dig att ta tillbaka kontrollen på din privatekonomi och spara stora belopp! Detta är särskilt förmånligt för dig som till viss del förlorat översikten över dina nuvarande lån och krediter om vad som ska betalas och när. Det blir mycket lättare och förmånligare när du får samlat alla dina lån och krediter på ett ställe.

Hur fungerar det?

Enkelt förklarat så kan du samla flera dyra lån i ett större lån med en lägre och förmånligare ränta. Du använder då det nya större lånet för att lösa ut dina gamla lån och krediter. Ett privatlån har vanligtvis en mycket lägre ränta än kreditkortskulder och smålån, så här kan du på ett enkelt sätt spara tusentals kronor.

Hur ansöker jag?

Hela sökningsprocessen är mycket enkel och det enda du behöver att göra är att skicka in en låneansökan via vår hemsida. Du kan känna dig trygg i att du får ett låneerbjudande som är anpassat för dina behov. Det ställs inga krav på säkerhet eller pant för lånet. Behöver du renovera köket eller har du fått andra oförutsedda utgifter så är det möjligt att få låna lite extra.

För att låneansökan ska bli godkänd hos oss på Compareking så måste den sökande vara minst 20 år gammal, ha en fast inkomst och inte ha några betalningsanmärkningar.

Se flere tilbud under

Användaravtalet

I denna dataskyddspolicy beskrivs hur Credible Finance Sweden AB behandlar personuppgifter. Med personuppgifter avses uppgifter som kan kopplas direkt eller indirekt till dig, såsom namn, adress, telefonnummer, IP-adress och e-postadress.
Nedan förklarar vi bland annat vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det och vad vi använder dem till. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till oss hittar du längst ner i detta dokument.
Dataskyddspolicyn gäller för alla som påbörjar en låneansökan via formuläret på vår webbplats.

Vilka personuppgifter som lagras och hur de används

Personuppgifter som du själv lämnar när du börjar fylla i låneansökningsformuläret:
Lånebelopp, återbetalningstid, återfinansieringssyfte, mobiltelefonnummer, e-postadress, befattning,
anställd sedan månad/år, månadsinkomst, arbetsgivare, telefonnummer, anställd t.o.m. månad/år,
civilstånd, antal barn under 18 år, typ av boendeform, adress sedan månad/år, bostadshyra, syftet med
lånet och personnummer.
En del av de personuppgifter som vi begär inhämtas från vårt dynamiska ansökningsformulär. Därigenom behöver du inte alltid uppge alla personuppgifter ovan.
Personuppgifter som Credible Finance Sweden AB samlar in på egen hand: 
IP-adress (hämtas från webbläsarsessionen)

Personuppgifter som vi samlar in från andra källor:
För- och efternamn, adress, betalningsanmärkningar, skulder till kronofogden, postnummer, ort.
Dessa uppgifter samlas även in för eventuella medsökande.
Våra källor till personuppgifter:
Kreditupplysningsföretaget UC AB. UC AB garanterar att endast en (1) kreditupplysning registreras
på dig och eventuell medsökande när vi skickar ut förfrågningar till bankpartner och låneinstitut.
De personuppgifter som vi får från dig, eller som vi samlar in, lagras i vår databas.

Syftet med behandlingen av personuppgifterna och den rättsliga grunden för den

Vi använder dina personuppgifter för följande syften:
Vi använder personuppgifterna för att behandla din låneansökan samt för att kontrollera din
kreditvärdighet. Vi kontaktar dig under ansökningsprocessens gång på telefon, e-post eller SMS.
Förutsatt att du samtycker till det skickar vi vårt nyhetsbrev till dig.

När du har registrerat din låneansökan på compareking.se, skickar Credible Finance Sweden A
ansökan vidare till sina bankpartner. Bankerna utvärderar ansökan och tar fram låneerbjudanden.
Grunden för behandlingen är samtycke. Du måste samtycka till samtliga syften för att behandlingen
ska betraktas som laglig. Det är helt upp till dig att samtycka till ett eller flera av syftena och du kan
när som helst återkalla ditt samtycke.

Vem som får tillgång till personuppgifterna
Credible Finance Sweden AB lämnar bara ut dina personuppgifter till andra verksamheter i den mån
som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen av dina personuppgifter.
Verksamheterna kan delas in i tre grupper:

Bankpartner
Credible Finance AB lämnar ut alla personuppgifter som du uppger, eller som vi själva samlar in, till
våra bankpartner. Bankerna kan bara använda dina personuppgifter för att bedöma om de ska lämna
något låneerbjudande samt för att fastställa lånevillkoren i närmare detalj. Banken är
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter vid bedömning av låneansökan och
bankens behandling av dina personuppgifter kommer då att följa bankernas egna dataskyddspolicyer.
På vår webbplats finns alltid en uppdaterad lista över våra bankpartners: https://www.compareking.se
(på botten).


Andra samarbetspartner
Inom ramarna för din låneansökan kan vi lämna ut dina personuppgifter till utvalda samarbetspartner.
Dessa framgår av översikten nedan.
Centeo får e-postadresser till kunder som fått avslag hos våra ordinarie bankpartner. Centeo försöker hitta andra finansieringsmöjligheter åt kunden.
Tekniska systemleverantörer
Vi lämnar ut dina kontaktuppgifter till våra tekniska systemleverantörer. Dessa framgår av översikten nedan.
Amazon Web Services EMEA SARL är vår tekniska hostingpartner och lagrar personuppgifterna på sina servrar i Sverige,
UC AB behandlar personuppgifter för att göra kreditupplysningar.
Google, Inc. lagrar uppgifterna i samband med e-posthantering.
Salesmanago Sp.z.o.o. använder uppgifterna för att skicka e-post till dig på våra vägnar.
Twilio Inc. använder uppgifterna för att ringa till dig på våra vägnar.
Giosq.com OY. använder uppgifterna för att erbjuda chatmöjligheter samt rikta reklam till dig på våra vägnar.

Vi lämnar ut personuppgifter om vi enligt lagar eller föreskrifter måste göra det eller om det är nödvändigt inom ramarna för en rättssak.
Utöver det som nämns ovan lämnar vi inte ut några uppgifter om du inte uttryckligen samtyckt till det.
Personuppgiftsbiträdena är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal och kan inte använda dina uppgifter för egna syften, eller syften som strider mot det syfte som anges i denna dataskyddspolicy.

Rutiner för arkivering och borttagning
Credible Finance Sweden AB har rutiner för arkivering och borttagning av personuppgifter. 
Personuppgifterna lagras så länge som krävs för att uppfylla de syften som anges i punkt 2 ovan. 
Credible Finance Sweden AB lagrar i alla händelser inte personuppgifterna i mer än 6 månader, förutsatt at du inte begär att de tas bort tidigare, eller att lagen säger något annat. 
Credible Finance Sweden AB förbehåller sig rätten att avidentifiera uppgifterna så att personuppgifterna kan användas för statistiska ändamål. 
Hur vi lagrar och säkrar uppgifterna. Credible Finance Sweden AB sätter sina kunders integritet mycket högt och försäkrar att den skyddas i
enlighet med kraven i gällande lagstiftning. Dessutom försäkrar Credible Finance Sweden AB att
uppgifterna lagras på ett säkert sätt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt att de inte ska
hamna i händerna på obehöriga. Vidare försäkrar Credible Finance Sweden AB att personuppgifterna
lagras i system som har den informationssäkerhet som krävs för att tillgodose kraven på sekretess,
integritet och tillgänglighet. 

Credible Finance Sweden AB ålägger sina anställda och avtalsparter att följa de lagar, föreskrifter och
interna riktlinjer som gäller för behandlingen av personuppgifter.  Credible Finance Sweden AB har
infört organisatoriska och tekniska rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter inte kommer på
avvägar, inte oavsiktligt ändras samt att de är tillgängliga på begäran. 

Dina rättigheter som registrerad kund/klient
Som registrerad har du rätt till tillgång, rättelse, borttagning och dataportabilitet med avseende på dina
personuppgifter. Du kan även kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller motsätta
dig vissa former av behandling. 

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi lagrar om dig samt begära att få insyn i hur vi
använder dem. Kontakta vår kundtjänst om du vill begära tillgång/insyn. Du kan även kräva rättelse av
felaktiga personuppgifter; att Credible Finance Sweden AB tar bort uppgifterna samt återkalla det
samtycke du tidigare lämnat. 

Credible Finance Sweden AB tar som regel bort dina personuppgifter om du begär det, förutsatt att
inte fortsatt lagring är nödvändig för att dokumentera tillhandahållna tjänster eller fortsatt lagring på
annat sätt krävs enligt lag. 
Vidare har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter
behandlats i strid med gällande lagstiftning. 

PEP – person i politiskt utsatt ställning
Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän och deras
familjemedlemmar. Om du är en politiskt utsatt person måste du meddela detta till oss innan du
skickar in din ansökan då detta är ett krav enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) och allmänna råd om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att godkänna din låneansökan
bekräftar du att du inte är en politiskt utsatt person och även att syftet med din låneansökan inte är att
begå allvarliga brott såsom terrorism eller penningtvätt.

Kontaktuppgifter
Credible Finance Sweden AB, med organisationsnummer 559072-8308, är personuppgiftsansvarig för
de personuppgifter som samlas in i enlighet med denna dataskyddspolicy.
Du kan när som helst ställa frågor till oss om hur vi behandlar dina användaruppgifter och åberopa
ovan nämnda rättigheter genom att kontakta vår kundtjänst nedan.

E-post: kundservice@compareking.se
Kontaktformulär: https://www.compareking.se/kontakt-oss
​Adress: Credible Finance Sweden AB, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm